Privacy bij Beijersbergen & Partners BV

In dit privacy statement leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Ons privacy statement is van toepassing op gebruik van onze website en onze diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Beijersbergen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of website, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier of inlogsites op de website aan Beijersbergen & Partners BV verstrekt. Beijersbergen & Partners BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

●    Voor- en achternaam

●    Aanhef

●    Adresgegevens

●    Telefoonnummer

●    E-mailadres

●    Website

●    Bankrekening (en) waarvan je onze facturen voldoet

●    Onderneming / werkgever

●    IP-adres

Waar gebruiken wij jouw gegevens voor?

Beijersbergen & Partners BV verwerkt uw aanhef, voor- en achternaam en de naam van uw onderneming/werkgever om u persoonlijk aan te kunnen spreken en uw bestellingen op naam te kunnen zetten. Uw adresgegevens worden gebruikt om uw bestellingen op de juiste plek af te kunnen leveren, facturen te kunnen sturen en om naar u toe te kunnen komen, bijvoorbeeld voor een overleg.

Uw telefoonnummer wordt opgeslagen zodat wij u kunnen benaderen, wanneer wij vragen hebben over uw bestelling, u te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen of het maken van een afspraak.

Buiten dat wij graag met u bellen is e-mail een belangrijk communicatiemiddel. Wij gebruiken uw e-mail adres voor communicatie rondom bestellingen, facturatie en contact over lopende zaken, offertes en het maken van een afspraak.

Uw bankgegevens worden enkel gebruikt om betalingen van openstaande facturen af te boeken en eventuele onverschuldigde betalingen terug te storten.

Uw IP-adres kan gebruikt worden om toegang tot onze server uitdrukkelijk toe te staan (white-list) of te kunnen beoordelen of en waardoor toegang tot onze server op dat moment geweigerd wordt (black-list).

Daarnaast kan Beijersbergen & Partners uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Beijersbergen & Partners verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op onze websites www.beijersbergen.com en www.aanmaakinkten.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beijersbergen & Partners gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt, mits noodzakelijk.

Onze website wordt gehost bij Ifra Webbureau. Gegevens die u achterlaat op onze website zijn op de servers van Webbureau  IFRA opgeslagen. Met Webbureau IFRA hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar admin@beijersbergen.com. Beijersbergen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Beijersbergen & Partners neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beijersbergen & Partners maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beijersbergen & Partners verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Beijersbergen & Partners op door een e-mail te sturen naar admin@beijersbergen.com.